Vi tilbyder

Hos øre-næse-halslægerne Tauris og Glümer varetager vi diagnostik og behandling af en lang række sygdomme og tilstande indenfor øre-næse-halsområdet. Klinikken udreder og behandler øre-næse-halslidelser hos voksne og børn, både med og uden henvisning.


Den aktuelle ventetid på udredning og behandling for ikke-akutte patienter finder du på sundhed.dk. Enkelte særlige tilstande behandles akut.


Vi udfører adskillige operative indgreb i såvel lokal bedøvelse som fuld bedøvelse. Sidstnævnte i tæt samarbejde med erfarne narkoselæger, der med fast tilknytning til klinikken servicerer os til disse operationer.


Vi tilbyder også høreapparatsbehandling via vores private hørecenter. 

Har du ved ørelæge fået konstateret hørenedsættelse, og er der stillet indikation for høreapparatsbehandling har du én af følgende to muligheder:


Behandling på en offentlig audiologisk afdeling eller 

Tilskud til køb af høreapparater hos en godkendt privat forhandlerVi tilbyder professionel høreapparatsbehandling i vores private hørecenter


OBS: Vi gør opmærksom på, at du som patient i klinikken fuldstændig frit kan vælge mellem de offentlige og private muligheder for høreapparatsbehandling.